Dzieci z Kidongo otrzymały przybory szkolne

2015-08-12

Podczas trwania ekspedycji do Kidongo (lipiec/sierpień 2015) poprowadziliśmy dla dzieci zajęcia plastyczne i rozdaliśmy przybory szkolne. Przeprowadzenie zajęć i wręczenie prezentów było możliwe dzięki hojności darczyńców, którzy odpowiedzieli na nasz apel. Dzieci z Kidongo bardzo dziękują za kolorowe upominki.

Chcesz pomóc? Teraz zbieramy na studnię!

Ustaw w swoim banku stałe comiesięczne zlecenie wpłaty, choćby 20 zł. na konto Fundacji Dzieci-Dzieciom - Bank BGŻ BNP PARIBAS nr 03 2030 0045 1110 0000 0253 4370 z dopiskiem „kropelka życia”.


Projekt KIDONGO realizowany jest przez Fundację Dzieci-Dzieciom i Szkołę Muzyki Bębnów dla Dzieci Rytmiczna Radość