„Ziarenko Miłości”

Projekt wspierania poszczególnych dzieci i  ich rodzin. Pomoc w realizacji konkretnych talentów przez naukę w kolejnych szkołach lub na studiach.

Komu pomagamy:

Rozwój talentów dzieci często blokowany jest przez trudną sytuację finansową rodzin z których pochodzą. Bieda szczególnie dotyka rodziny zamieszkujące suche tereny regionu Kondoa. Ziarenko miłości to projekt skierowany w stronę najuboższych mieszkańców wiosek Kidongo Cheusi i Sega, którzy w wyniku przeciwności losu znaleźli się w kryzysowej sytuacji. Powody znalezienia się rodzin w trudnych sytuacjach są zależne od ich indywidualnych historii. Najczęstszymi powodami są: utrata małżonka, który pomagał w utrzymaniu wielodzietnej rodziny oraz nieurodzaj plonów powstały w wyniku suszy. Ze względu na dobro osobiste osób objętych naszą opieką, profile rodzin z opisem ich potrzeb i aktualnej sytuacji będą udostępniane darczyńcom na ich życzenie drogą mailową.

Rodzinna przedsiębiorczość:

Pragniemy ofiarować naszym rodzinom niezbędne narzędzia pracy, aby mogły same wypracować drogę do lepszej przyszłości. Młoty, piły, materiały do szycia i nici to tylko niektóre z wymienionych przez nasze rodziny przyrządy, dzięki którym mogą rozpocząć własny biznes. Mieszkańcy Kidongo i Sega zajmują się głównie rolnictwem i hodowlą zwierząt. Produkują także węgiel drzewny i wypalają cegły. Sprzedają rozkruszone skały granitu - czasem jednak zakup młotka do rozkruszania skał przekracza możliwości finansowe rodziny. Ziarenko Miłości to projekt wspierający przede wszystkim inicjatywy mieszkańców wioski.


Po pierwsze edukacja:

Chcemy zapewnić dzieciom z najuboższych rodzin dostęp do wszystkich etapów edukacji. Szkoły podstawowe trwają 7 lat i są bezpłatne, jednak wielu rodzin nie stać na zakupienie wyprawki szkolnej. Rocznie jeden uczeń szkoły podstawowej w Kidongo Cheusi potrzebuje 160 złotych na zakup:
• 12 długopisów
• 18 zeszytów
• 9 książek
• Mundurka szkolnego
• Jednej pary butów
Gimnazjum (Secondary School) trwa 4 lata, a opłaty zależną od profilu szkoły. Przybliżone koszta wynoszą w szkole prywatnej z zakwaterowaniem do 2 000 zł rocznie. W szkole państwowej: z zakwaterowaniem – 140 zł, bez zakwaterowania – 40 zł rocznie.
Szkoła średnia (High School) trwa 2 lata, opłata w zależności od profilu szkoły wynosi do 2 000 zł rocznie.

Ceny obejmują czesne dla szkoły oraz w wypadku szkół z zakwaterowaniem również wyżywienie. Cena nie obejmuje książek, przyborów szkolnych, mundurków, oraz leków w przypadku choroby ucznia. Cena książek zależy od szkoły.

Co JA mogę zrobić dla KIDONGO?

Jeśli chcesz pomóc naszej sprawie jednorazowo przelej dowolną kwotę na konto fundacji Dzieci-Dzieciom:
Z dopiskiem: KIDONGO - ziarenko miłości
Jeśli chcesz opłacić wyprawkę dla dziecka ze szkoły podstawowej w tytule przelewu wpisz:
KIDONGO – ziarenko miłości, wyprawka.
Jeśli chcesz wesprzeć punkt przedsiębiorczości rodzin w tytule przelewu wpisz:
KIDONGO – ziarenko miłości, przedsiębiorczość.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rodzin, którym pomagamy, lub chcesz podzielić się z nami swoimi pomysłami na temat pomocy napisz do koordynatora projektu Karoliny Krawczyk, która postara się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania:
ziarenkomilosci@kidongo.pl

 

Projekt KIDONGO realizowany jest przez Fundację Dzieci-Dzieciom i Szkołę Muzyki Bębnów dla Dzieci Rytmiczna Radość