Zadanie: Remont Szkoły Podstawowej

Nazwa projektu: „Cegiełka Mądrości”

Działanie podejmowane z myślą o stworzeniu dobrych warunków dla prawidłowej edukacji i wychowania dzieci. Ucząc się na co dzień w szkole podstawowej dzieci rozwijają swoje podstawowe talenty: czytania, pisania, poznawania świata i tworzenia.

Remont 3 bliźniaczych budynków szkoły, odnowienie posadzek, ścian, futryn, okiennic, drzwi, wyposażenie szkoły w  tablice, ławki, mapy, pomoce dydaktyczne, książki i zeszyty, to zadania podejmowane w celu poprawienia warunków zdobywania wiedzy i mądrości, które jest niezbędne dla właściwego rozwoju talentów u dzieci.

Projekt KIDONGO realizowany jest przez Fundację Dzieci-Dzieciom i Szkołę Muzyki Bębnów dla Dzieci Rytmiczna Radość