Zadanie: Wyposażenie dzieci w lampki solarne

Nazwa projektu: „Iskierka Nadziei”

Działanie wspierające edukację dzieci poza szkołą. Uczniowie wracający do domu po lekcjach podejmują obowiązki związane z pomocą rodzinie w  prowadzeniu gospodarstwa – prace w polu, przy zwierzętach lub przy innych pracach, które trzeba wykonać do zachodu słońca.  Ze względu na brak elektryczności w domu, po zachodzie słońca nie mogą kontynuować nauki, odrobić lekcji i przygotować się do szkoły na kolejny dzień – nie mówiąc o czasie przeznaczonym na rozwój talentów. Zaopatrzenie wszystkich dzieci szkolnych w lampki nocne ładowane energią słoneczną zwiększy szansę na rozwój własnych talentów po zachodzie słońca.

Zadanie zrealizowane. W lipcu 2015 zakupiliśmy i przekazaliśmy 245 lampek.

 

Projekt KIDONGO realizowany jest przez Fundację Dzieci-Dzieciom i Szkołę Muzyki Bębnów dla Dzieci Rytmiczna Radość