Zadanie: Budowa studni głębinowej

Nazwa projektu: „Kropelka Życia”

Działanie podejmowane dla ożywienia lokalnej przyrody i szkolnej społeczności. Studnia głębinowa daje możliwość dostarczenia wody dla roślin, zwierząt i ludzi. Woda to zdrowe, wartościowe, obfite jedzenie dla dzieci szkolnych, oraz zwiększona szansa dbania o higienę.

Budowa studni głębinowej to zadanie mające na celu zaspokojenie pragnienia wody, niezbędnej dla życia człowieka! By można było mówić o jakimkolwiek rozwoju talentów u dzieci, należy zaspokoić podstawowe potrzeby – w tym wypadku dostępu do czystej wody.

 

Projekt KIDONGO realizowany jest przez Fundację Dzieci-Dzieciom i Szkołę Muzyki Bębnów dla Dzieci Rytmiczna Radość