Projekt KIDONGO realizowany jest przez Fundację Dzieci-Dzieciom i Szkołę Muzyki Bębnów dla Dzieci Rytmiczna Radość